Strikkekafè i Nordgulfjorden Grendahus

Ta med strikkepinnar, tråd og ein venn om du vil. Kan du ikkje strikke får du hjelp til å lære det.
Sal av vaflar og kaffi/te. Velkommen!

Arrangør: ASTRID TVEIT
: Nordgulenfjorden Grendahus
Tid: mandag 5. mars 19:30
Kultur