Opningstider

 • Hovudbibliotek i Eivindvik
  måndag kl. 10.30-15.30
  torsdag kl. 14.00-19.00
   
 • Brekke filial
  torsdag kl. 16.00-19.00
   
 • Byrknes filial
  onsdag kl. 15.00-20.00
   
 • Dalsøyra filial
  tysdag kl. 16.00-19.00

Søk etter bøker..

Klikk her for å søke i biblioteket sine samlingar...

Fylkesbiblioteket, folkebiblioteka og bibliotek i vidaregåande i Sogn og Fjordane tilbyr brukarane lån av e-bøker gjennom appen eBokBib, 
sjå ebok.sfj.no

Ta kontakt

Gulen Folkebibliotek
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

Tlf. 57 78 42 00
E-post: bibliotek@gulen.kommune.no

Gulen folkebibliotek er på facebook.
https://www.facebook.com/GulenFolkebibliotek 

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noko.

Bibliotekssjef og andre tilsette

Leiar for bibliotekstenesta i Gulen kommune er Hege Hjartholm.
Filialstyrar på Byrknes og Dalsøyra er Sylvi Teigen, og filialstyrar i Brekke er Gro Engesæter.