Opningstider

 • Hovudbibliotek i Eivindvik
  måndag kl. 10.30-15.30
  torsdag kl. 14.00-19.00
   
 • Brekke filial
  torsdag kl. 17.00-20.00
   
 • Byrknes filial
  onsdag kl. 15.00-20.00
   
 • Dalsøyra filial
  tysdag kl. 16.00-19.00

Ebøker

Fylkesbiblioteket, folkebiblioteka og bibliotek i vidaregåande i Sogn og Fjordane tilbyr brukarane lån av e-bøker gjennom appen eBokBib,
sjå ebok.sfj.no

Fjernlån

Biblioteka i Sogn og Fjordane er med på å prøve ut Biblioteksøk, https://bibsok.no/
Dette er som ei teneste frå Nasjonalbiblioteket som i løpet av 2018 vil være tilgjengeleg i heile landet.
I Biblioteksøk kan du sjølv bestille bøker og hente dei på hovudbiblioteket i Eivindvik. For å bruke tenesta må du ha nasjonalt lånekort (N + nummer) og pinkode frå biblioteket.

Filmbib

Her kan du sjå norske kort- og dokumentarfilmar med nasjonalt lånekort (N + nummer) og
pinkode frå biblioteket. Dette er ei strøymeteneste frå Norsk filminstitutt.
Logg deg på http://www.filmbib.no 

PressReader

Dette er ei digital avisteneste som gir tilgang til over 6300 aviser og tidsskrift frå heile verda.
Les meir om korleis du kan bruke tenesta på http://blog.pressreader.com/use-pressreader (informasjon på fleire språk). 
Avisene og tidsskrifta finn du på http://www.pressreader.com

Ta kontakt

Gulen Folkebibliotek
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

Tlf. 57 78 42 00
E-post: bibliotek@gulen.kommune.no

Gulen folkebibliotek er på facebook.
https://www.facebook.com/GulenFolkebibliotek 

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noko.

Bibliotekssjef og andre tilsette

Leiar for bibliotekstenesta i Gulen kommune er Hege Hjartholm.
Filialstyrar på Byrknes og Dalsøyra er Sylvi Teigen, og filialstyrar i Brekke er Isabelle Haugsvær Skahjem.