Lista vart lagt ut på eigedomsskattekontoret 28.02.2018. (2. etasje i adm.bygget til Gulen kommune).

Eigar eller rekningsmottakar kan klage på taksten som er lagt til grunn for eigedomsskatten. Dette fylgjer av eigedomsskattelova § 19.

Eventuell klage må sendast Gulen kommune, Eigedomsskattekontoret, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik, innan 6 veker frå utlegginga (12/4-18).

Klikk her for skattelister for 2018.. (pdf)