Helse


Folkehelse
Her finn du informasjon om ulike tema som påverkar folkehelsa.

Psykisk helse
Her finn du informasjon om psykisk helsevern, pedagogisk-psykologisk teneste og rustiltak.

Helsetenester
Her finn du informasjon om dei ulike helsetilboda i kommunen.

Svangerskap og fødsel
Her finn du informasjon om tilbod til gravide.

Samhandlingsreforma
Her finn du informasjon om samhandlingsreforma som vart inført i 2012

Innbyggjarar i Gulen kommune får kjernejournal

1.mars vil 760.000 innbyggarar i til saman 67 nye kommunar i Vest-Norge få sin kjernejournal. Då blir den innført i heile Helse Vest.

skalldyrfest rehab 25

Skalldyrfest på Gulen sjukeheim

Søndag 25. august var det duket for skalldyrfest på rehabiliteringsavdelingen ved Gulen sjukeheim. Avdelingen består av 10 pasienter.Web levert av CustomPublish AS