Helse


Folkehelse
Her finn du informasjon om ulike tema som påverkar folkehelsa.

Psykisk helse
Her finn du informasjon om psykisk helsevern, pedagogisk-psykologisk teneste og rustiltak.

Helsetenester
Her finn du informasjon om dei ulike helsetilboda i kommunen.

Svangerskap og fødsel
Her finn du informasjon om tilbod til gravide.

Innbyggjarar i Gulen kommune får kjernejournal

1.mars vil 760.000 innbyggarar i til saman 67 nye kommunar i Vest-Norge få sin kjernejournal. Då blir den innført i heile Helse Vest.Web levert av CustomPublish AS