Helse


Folkehelse
Her finn du informasjon om ulike tema som påverkar folkehelsa.

Psykisk helse
Her finn du informasjon om psykisk helsevern, pedagogisk-psykologisk teneste og rustiltak.

Helsetenester
Her finn du informasjon om dei ulike helsetilboda i kommunen.

Svangerskap og fødsel
Her finn du informasjon om tilbod til gravide.

Samhandlingsreforma
Her finn du informasjon om samhandlingsreforma som vart inført i 2012

skalldyrfest rehab 25

Skalldyrfest på Gulen sjukeheim

Søndag 25. august var det duket for skalldyrfest på rehabiliteringsavdelingen ved Gulen sjukeheim. Avdelingen består av 10 pasienter.Web levert av CustomPublish AS