Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsetenester

Under finn du ei oversikt over helsetenester i Gulen kommune. For å få oversikt over fleire helsetenester trykk "neste" nederst på sida.

Legeteneste

Her finn du opningstider, telefonnummer og kort presentasjon av legane i Gulen.

 

Helsestasjon - og skulehelsetenesta

"Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal bidra til å førebyggje sjukdom og fremje god fysisk og psykisk helse hos blivande foreldre, og barn og ungdom 0-20 år"

Legevakt

Alle kan ringje det sekssifra telefonnummeret 116117 for å koma til nærmaste legevakt i høve til der ein oppheld seg.
 

Gulen sjukeheim

Gulen sjukeheim er ein kommunal sjukeheim som skal gje døgnkontinuerlige pleie- og omsorgstenester til dei innbyggarane i Gulen kommune som treng det.

Kreftomsorg

Gulen kommune har i dag to ressurssjukepleiarar i kreftomsorg: Mona Hjartholm(Open omsorg) og Nina Haveland (Gulen sjukeheim).

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk