Faktaskjema blir sendt elektronisk til dykkar digitale postkasse/Altinn. Me ber deg kontrollere skjemaet. Takseringsprinsippa og nærare informasjon om korleis du kontrollerer faktaskjemaet finn du ved å klikke på lenkene under: