Søknaden gjeld dyrking av fleire artar makroalgar, og anlegget vil vere eit utviklingsprosjekt for ny driftsform.
Klikk på lenkene under for meir informasjon:

Anmodning om uttale til søknad om løyve til akvakultur av makroalgar i flytande anlegg på lokalitet Brattøyna (pdf)
Søknad om løyve til akvakultur i flytande eller landbasert anlegg (pdf)
Søknad Konsesjon Arctic Seaweed Lokalitet Brattøy (pdf)
Egersund Trading notat (pdf)
Kartvedlegg (pdf)

Eventuelle merknader må sendast innan 18.04.2017 til Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik eller postmottak@gulen.kommune.no