Klikk på lenke under for meir informasjon:

Forslag til detaljreguleringsplan for oppdrettsanlegg Ortneset
Fylgjeskriv
Saksdokument
Bestemmelsar
Kulturminnerapport

Høyringsfristen er 21.08.2017.

Innspel kan sendast til Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik
eller per e-post til postmottak@gulen.kommune.no