Kom til Gulen med bil

Køyrerute frå Bergen
Gulen ligg ca 2 timar med bil nord for Bergen. Ein kan køyre to vegar frå Bergen; ferjefritt langs E39 via Brekke, eller FV57 med ferjestrekning Leirvåg-Sløvåg. Begge turane tek ca 2 timar frå Bergen sentrum.
Køyrerute Bergen - Eivindvik via E39...
Køyrerute Bergen - Eivindvik via FV57...

Køyrerute frå Voss
Frå Voss køyrer ein ferjefritt via Modalen.
Køyrerute Voss - Eivindvik via Modalen...

Køyrerute frå Førde i Sunnfjord
Kjem ein frå Sunnfjord kan ein krysse Sognefjorden på ferjestrekninga Lavik-Oppedal eller Rysjedalsvika-Rutledal.
Køyrerute Førde - Eivindvik via Lavik-Oppedal...
Køyrerute Førde - Eivindvik via Rysjedalsvika - Rutledal...

Køyrerute frå Sogndal
Frå Sogndal kan ein velje å køyre via Førde eller Høyanger.
Køyrerute Sogndal - Eivindvik via Førde...
Køyrerute Sogndal - Eivindvik via Høyanger...