Gulen kommune har lagt ut reguleringsplan for Gulen industrihamn gbnr 63/1 og 63/15 m.fl. til 1.gongs offentleg ettersyn.

Merknader må sendast til Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik eller postmottak@gulen.kommune.no innan 15.08.2018.

Reguleringsplan for Gulen industrihamn, Sløvåg. Gbnr 631 og 6315 m.fl. Utlegging til 1.gongs off(1).pdf
Planskildring Sløvåg Gulen industriområde hamn 15.06.2018(270735).pdf
Plankart 06.06.2018 (pdf)(270344).pdf
Føresegner Sløvåg 15.06.2018(271043).pdf