Gebyrregulativ for teknisk sektor

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste (gebyrregulativ) for Gulen kommune

Klikk her for å lese gebyrregulativ for saker om planlegging, bygging og eigedomsregistering m.m 2021 (PDF-versjon)

Feiarvesen

Betalingssatsane i NOK per år inkl. mva

Feiing 712,50
Feiing to piper 932,77

 

Slamtøming

Betalingssatsane i NOK per år inkl. mva.

Slamtøming - bustad 990,00
Slamtøming - fritidsbustad 495,00
Slamtøming - halvt gebyr 495,00
Slamtøming - andre bygg 990,00

Betalingssatsane i NOK per m3 inkl. mva.

Slamtøming - større tankar 400,00

 

Betalingssatsane for ekstratømingar og naudtømingar er som følgjer.

Ein må ta kontakt med Norva24 på tlf. 57 78 11 70 for å få utført ekstratøminga eller naudtøminga.

Betalingssatsane i NOK inkl. mva.

Ekstratøming inntil 4,5 kubikk 3744,00
Naudtøming inntil 4,5 kubikk 7488,00
Ekstratøming over 4,5 kubikk, per kubikk 655,00
Naudtøming over 4,5 kubikk, per kubikk 1309,00

 

Innsamling av avfall (RENOVASJON)

Fakturering av renovasjonsavgift vert krevd inn av NGIR.
Klikk her for meir informasjon om betalingssatsar....
 

Viltforvaltning

Betalingssatsane i NOK

Fellingsavgift for hjort pr. felt vaksen hjort (maksimalsats) 330,00
Fellingsavgift for hjort pr. felt kalv (maksimalsats) 200,00