Husleigesatsane

Husleigesatsane ved leige av leilegheit ved eit av omsorgssentra:

 

Leilegheit ved eit av omsorgssentra: Husleigesatsane
Dalsøyra bu- og omsorgssenter kr 6 541,- per månad
Dalsøyra bu- og omsorgssenter (liten bustad) kr 4 955,- per månad
Brekke bu- og omsorgssenter kr 6 541,- per månad
Brekke bu- og omsorgssenter (hybel m/kjøkken) kr 4 955,- per månad
Brekke bu- og omsorgssenter (liten hybel) kr 3 925,- per månad
Byrknes bu- og omsorgssenter kr 6 541,- per månad
Byrknes bu- og omsorgssenter (liten hybel) kr 3 925,- per månad
Eivindvik bu- og omsorgssenter kr 6 541,- per månad

Fast tilegg for straumutgifter: kr 650,00 per mnd.

TV og internettkostnader i bu- og omsorgssenter: Leigetakarane skal betale kr 279,- i månaden. Ikkje betale for eingongskostnaden.

Matsal og tøyvask, heimetenesta og Gulen sjukeheim

Ein kan få kjøpt middag ved alle 4 omsorgssentra.
Full pensjon (alle måltid) koster kr 147,- per dag.
Ein middag koster kr 117,-

For å få vaska tøyet sitt ved omsorgssenteret kostar det kr 76,- per kg tørt tøy.

Dei same priser gjeld for tenestesal ved Gulen sjukeheim

 

Leige av tryggleiksalarm (Velferdsteknologi)

Kr 385,-per månad (inkl. kr 35,- i adm. gebyr).

Eigenbetaling for heimehjelp

Inntekt er under 2 G (kr 201.706,-): maksimalsats per månad fastsett ved forskrift (rundskriv frå helse- og sosialdepartementet)
Inntekt er over 2 G:  kr 290,- per time

Korttidsopphald

Betaling skal fylgja maksimalsats fastsett av Stortinget
Vederlaget skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisinar m.v. (helse- og sosialdepartementet)

Psykiatri

Eigenbetaling for leige av lyskabinett: kr 290,- per behandlingsperiode

Krava blir tilsendt frå skatt og rekneskapsavdelinga i Gulen kommune etterskotsvis per månad. Då vil husleige, evt. eigenbetaling for heimehjelp, mat og tøyvask kome på same kravet.