Husleigesatsane

Husleigesatsane ved leige av leilegheit ved eit av omsorgssentra:

 

Leilegheit ved eit av omsorgssentra: Husleigesatsane
Dalsøyra bu- og omsorgssenter kr 6 541,- per månad
Dalsøyra bu- og omsorgssenter (liten bustad) kr 4 955,- per månad
Brekke bu- og omsorgssenter kr 6 541,- per månad
Brekke bu- og omsorgssenter (hybel m/kjøkken) kr 4 955,- per månad
Brekke bu- og omsorgssenter (liten hybel) kr 3 925,- per månad
Byrknes bu- og omsorgssenter kr 6 541,- per månad
Byrknes bu- og omsorgssenter (liten hybel) kr 3 925,- per månad
Eivindvik bu- og omsorgssenter kr 6 541,- per månad

Fast tilegg for straumutgifter: kr 650,00 per mnd.

Matsal og tøyvask, heimetenesta

Ein kan få kjøpt middag ved alle 4 omsorgssentra.
Full pensjon (alle måltid) koster kr 140,- per dag.
Ein middag koster kr 110,-

For å få vaska tøyet sitt ved omsorgssenteret kostar det kr 70,- per kg tørt tøy.

Leige av alarmtelefon

Kr 365,-per månad (inkl. kr 35,- i adm. gebyr).

Eigenbetaling for heimehjelp

Inntekt er under 2 G (kr 193.766,-) kr 210,- per månad (rundskriv frå helse- og sosialdepartementet)
Inntekt er over 2 G kr 275,- per time

Korttidsopphald

Kr. 165,- pr. døgn.
Vederlaget skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisinar m.v. (helse- og sosialdepartementet)

Krava blir tilsendt frå skatt og rekneskapsavdelinga i Gulen kommune etterskotsvis per månad. Då vil husleige, evt. eigenbetaling for heimehjelp, mat og tøyvask kome på same kravet.