Kontaktinformasjon

Helsestasjon Adresse Telefon   Kontoropningstid
Gulen helsestasjon Eivindvikvegen 1102 57 78 20 85, 57 78 20 86   måndag-fredag
 - hovudkontor 5966 Eivindvik      
         
 - avdeling Brekke Sognefjordvegen 432 ta kontakt på mobiltelefon   kvar tredje måndag
  5961 Brekke      
         
 - avdeling Byrknesøy Søre garden 30 Ta kontakt på mobiltelefon   kvar tredje onsdag
  5970 Byrknesøy      

 

Helsestasjonen er open alle dagar. Dersom vi ikkje er på hovudkontoret, ring oss på mobil eller send en SMS.

Tilsette

Leiande helsesjukepleiar
Hennie K. Lefdal
Tlf. 57 78 20 85
Mobil 97 97 57 60
E-post. hennie.lefdal@gulen.kommune.no

Helsesjukepleiar
Linda M. Hantveit
Tlf. 57 78 20 86
Mobil : 41 46 41 16
E-post: linda.hantveit@gulen.kommune.no

Sjukepleiar i prosjektstilling
Elisabeth Rahner
Telefon: 57 78 20 88
Mobil: 48 49 79 57
E-post: Elisabeth.Rahner@gulen.kommune.no

Helsestasjonslege
Tom Bache-Wiig
Telefon 90 94 76 65

 

Kva kan vi hjelpe deg med?

Helsestasjonen tilbyr desse tenestene:

  • Heimebesøk til nyfødte
  • Helseundersøkingar av barn frå 0-5 år
  • Skulehelseteneste barn/unge 6-16 år
  • Helsestasjon for Ungdom (HFU); Prevensjonsveiledning, samtalar m.m.
  • Reisevaksinering (kr 100,- for reisekonsultasjon)
  • Foreldrerettleiingsgrupper ICDP
  • Psykisk helse barn og unge; forebygging, oppfølging, samtalar
  • Råd og veiledning for dei som bekyrmrar seg for barn eller unge, som medlem av tverrfagleg gruppe KLAFF
  • Medlem i Kriseteamet

Helsestasjonen deltek i nettverksgrupper/ ansvarsgrupper der vi samarbeider med foreldre, fastlegar, barnevern, NAV, PPT, skular, barnehagar, fysioterapeut, tannlege,ergoterapeut, spesialisthelsetenestene m.fl.

Helsetasjonen er eit lavterskeltilbod, det betyr at du kan ringe direkte og be om råd, samtale, hjelp når du treng det. Ingen ventetid.

Tilbodet er GRATIS, bortsett frå reisevaksinering.

Skulehelsetenesta

  • Skulehelseteneste på alle skulane. For meir informasjon om skulehelseteneste på kvar skule klikk på linkane under:

- Eivindvik barnehage og skule
- Brekke barnehage og skule
- Dalsøyra barnehage og skule
- Byrknes barnehage og skule