Månadane:                                                     Tal skuledagar:
 

AUGUST
Første skuledag: måndag 19. august                                  10 dagar
 

SEPTEMBER                                                                       21 dagar

OKTOBER
Haustferie måndag 7. til fredag 11. oktober(v. 41)              18 dagar

NOVEMBER                                                                       20 dagar
Elevfri dag: måndag 18. november

DESEMBER                                                                       
Siste skuledag før jul: fredag 20. desember                          15 dagar

JANUAR
Første skuledag: måndag 6. januar                                       20 dagar

FEBRUAR                                                                          
Vinterferie: 17. februar – 21. februar(veke 8)                       15 dagar
Byrknes skule har vinterfeie veke 9!


MARS                                                                                   22 dagar

APRIL                                                                                    16 dagar                                
Siste skuledag før påske er fredag 3. april
Første skuledag etter påske: tysdag 14. april

MAI                                                                                       19 dagar                                       

JUNI
Siste skuledag : fredag 19. juni                                             14 dagar

 

Planleggingsdagar barnehage( barnehagen er stengd):

Torsdag 15. august

Måndag 7. oktober

Måndag 18. november

Torsdag 2. januar

Fredag 3. april
 

Samarbeidsutvala kan gjere endringar på barnehagen sine planleggingdagar.