Det vert køyrd oppsette ruter der teljarane bruker lyskastarar og lyser opp teigar for å sjå dyr og registrere det dei ser. Dei køyrer for det meste på offentleg veg, men i nokre tilfeller vert det naudsynt å køyre på private vegar og inn på tunet til nokre av gardane for å nå teigen. Følgjande laurdagar er sett opp: 30.mars, 6. april og 27. april. Teljerutene kan bli køyrde fredagen før i nokre tilfeller. Teljarane startar kl. 23 og er ferdige ca. kl. 02:00.