Det vil bli ei kort innleiing med innbyggarfakta og situasjonsskildring om kommunen. Hovuddelen blir «gruppedebatt/Kafèmøter om prioriteringar innan:  
• Samansetting av innbyggjarane
• Oppvekst og levekår
• Fysisk, biolologisk, kjemisk og sosialt miljø
• Skader, ulukker og helse
 
Tid og stad:
Kommunehuset i Eivindvik, kl. 17-19.
 
Hjarteleg velkomne!