Gudsteneste Brekke kyrkje

Gudsteneste v Eirik Baug Barsnes og organist
Kristofer Tveit
Nattverd
Kyrkjekaffi
Takkoffer til NMS

: Brekke kyrkje
Tid: søndag 4. august 16:00
Religion