Kurs for nye sokneråd

Kurs for nye sokneråd i Gulen, Solund og Masfjorden
Kurset startar med varm mat.
Bjørgvin bispedømme er ansvarleg for kurset.

: Bålen-og Breidvik grendahus
Tid: torsdag 24. oktober 18:15
Religion