Familiegudsteneste Gulen kyrkje

Familiegudsteneste og hausttakkefest v
vikarprest Geir Sørebø og organist Peter T Jobbagy
Utdeling av bøker til 4-og 6 åringane.
presentasjon av nytt sokneutval og representantane
til Gulen kyrkjelege råd m vara.
Kyrkjekaffi
Takkoffer til TV-aksjonen CARE

Arrangør: Gulen sokneråd
: Gulen kyrkje
Tid: sndag 20. oktober 11:00
Religion