Gudsteneste Gulen kyrkje

Gudsteneste v Geir Sørebø og organist
Peter T jobbagy
Nattverd, kyrkjekaffi
Takkoffer til Misjonærprosjektet i Mali

Arrangør: Gulen sokneråd
: Gulen kyrkje
Tid: sndag 17. november 11:00
Religion