Lysmesse Gulen kyrkje

Gudsteneste og lysmesse v Geir Sørebø og
organist Peter T Jobbagy
Kyrkjekaffi
Takkoffer til NKSS

Trusopplæringstiltaket "Lys vaken"
for 10-11 åringane startar laurdag.
Eigen invitasjon

Arrangør: Gulen sokneutval
: Gulen kyrkje
Tid: sndag 1. desember 11:00
Religion