Gudsteneste Gulen kyrkje

Gudsteneste v sokneprest Per Børge Hillestad og
organist Peter T Jobbagy
Takkoffer til Changemaker

Grunna koronasituasjonen, er det berre
plass til 50 personar i kyrkja. Alle må
oppgje namn og telefonnr som vert brukt
i smittesporing, dersom det vert
oppdaga smitte i etterkant. Dei som er
forkjølet eller har svake symptom må
halde seg heime. Følg rettleiing frå
dei tilsette og frivillige i kyrkja.

: Gulen kyrkje
Tid: sndag 24. mai 19:00
Religion