HeimNyheiterAsfaltering kommunale vegar 2022

Asfaltering kommunale vegar 2022

Nytt fast dekke 2022:

Bardvågen Byrknesøy
Veg nord for Gota bustadfelt
Haveland kai
Slengsol Dalsbygda
Dale Dalsbygda
Risa

Reasfaltering 2022:

Nesevågen Byrknesøy
Furnes
Tveitevegen
Dingevegen v/Sygnefest


Entreprenør for asfaltering er Peab AS.


Sist oppdatert: 20.05.2022
Publisert: 19.05.2022