HeimNyheiterBadeplassundersøking 2023

Badeplassundersøking 2023

I Gulen er fylgjande ni badeplassar kontrollert 3 gonger i 2023, siste prøvetaking var 05.07.2023. Den viser fylgjande resultat:

Steinsvatnet, Sløvåg 05.07.23 Utmerka
Tausevika, Byrknes 05.07.23 Utmerka
Siletjørna, Byrknes 05.07.23 Utmerka, Algevekst
Sandevika, Sande 05.07.23 Utmerka
Eivindvik 05.07.23 Utmerka
Sollibotn, Eivindvik 05.07.23 Utmerka
Dingjevågen 05.07.23 Utmerka
Brossvikvatnet 05.07.23 Utmerka
Hauglandsfjæra, Brekke 05.07.23 Utmerka

Sjå her for meir informasjon og merknad knytt til algevekst:
Resultat av prøvetaking i juli


Sist oppdatert: 14.07.2023
Publisert: 14.07.2023