HeimNyheiterKunngjering - Framlegg til handlings- og økonomiplan 2022-2025 med budsjett 2022

Kunngjering - Framlegg til handlings- og økonomiplan 2022-2025 med budsjett 2022

Fram til og med 08.12.2021 er det høve til å kome med merknader til budsjettet. Merknader kan sendast til kommunen anten per post eller e-post.

Klikk på linkane under for å sjå dokumenta:

Sakspapir med vedtak i formannskapet 18.11.2021

Handlings- og økonomiplan 2022- 2025 med budsjett 2022 - framlegg frå formannskapet

Andre vedlegg

Postadresse:
Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

E-post:
postmottak@gulen.kommune.no

Framlegg til handlings- og økonomiplan 2022-2025 med budsjett 2022 vert handsama i kommunestyret den 09.12.2021.


Sist oppdatert: 24.11.2021
Publisert: 24.11.2021