HeimNyheiterNy søknadsfrist for søknad om spelemidlar er 1. oktober 2023

Ny søknadsfrist for søknad om spelemidlar er 1. oktober 2023

Du finn meir informasjon om tilskotsordninga på kommunen si nettsida


Sist oppdatert: 22.08.2023
Publisert: 22.08.2023