HeimNyheiterPlanlagt stenging av E39 ved Litle-Urdaltunnelen veke 25

Planlagt stenging av E39 ved Litle-Urdaltunnelen veke 25

Det er oppdaga større blokker i terrenget over Litle-Urdalstunnelen som må fjernast. Fjellrensk, opprydding og evt. reparasjonar av veg forventast å vere så omfattande at vegen kan bli stengt i heile veke 25.

Regional omkøyringsveg er Fv57 via Leirvåg - Sløvåg
Lokal omkøyringsveg Fv570 via Masfjordnes-Duesund
Informasjon om stenging finn ein her: Statens vegvesen - trafikkmeldingar


Sist oppdatert: 11.06.2021
Publisert: 11.06.2021