HeimNyheiterSmittesituasjonen i Gulen kommune 24.11.2021

Smittesituasjonen i Gulen kommune 24.11.2021

Ein avventar svar på PCR-test.
Smittevegen er foreløpig ikkje kjend.

Ein har gjennomført smittesporing og testa breitt ved Brekke skule. Alle .
hurtigtestane som er tatt ved skulen i dag er besvart negative.

Drifta ved skulen går som normalt.


Sist oppdatert: 24.11.2021
Publisert: 24.11.2021