HeimNyheiterTrafikksikker kommune

Trafikksikker kommune

Vestland fylkeskommune gjer tilskot til ulike trafikktryggingstiltak som til dømes aksjonar, innkjøp av refleksar av alle slag, kampanjar, trafikk- og sykkelopplæring, sykkelverkstad, sykkelhjelmar og lykter, arrangementsstøtte og liknande. Mange moglegheiter her og rimeleg enkle søknader for målgruppa.
Tilskot under kr. 50.000 er der ikkje eigenandel på.
Søknadsfrist er 1. september 2021.
Du finn meir informasjon på nettsida til Vestland fylkeskommune.


Sist oppdatert: 03.06.2021
Publisert: 03.06.2021