Brøytestikke og kantslått kommunale vegar

Gulen kommune ønsker tilbod på brøytestikke utsetting/ opptaking og kantslått av kommunale vegar. Arbeidet skal utførast etter timepris for maskin og sjåfør til dette formålet. Gulen kommune har brøytestikke for oppdraget.
Tilbodsfist: 12.04.2019 kl. 12.00
Link til doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-396877

Snøbrøyting og strøing av kommunale vegar

Oppdraget omfattar snøbrøyting og strøing av kommunal vegar og kommunale parkeringsplassar. Vegnette i Gulen kommune er inndelt i 15 vegroder fordelt på 133 km veg. Gulen kommune ønsker timepris for utstyr/maskin inkl. sjåfør til snøbrøyting og strøing. Beredskapssum på inndelt vegrode er oppgitt i rode oversikt (fastsatt av kommunen). Tilbyder kan velge å gje timepris på ein eller fleire vegroder.
Tilbodsfrist: 26.04.2019 kl. 12:00
Link til doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-313026