www.gulen.kommune.no

Årsrekneskap 2015

Årsrekneskap for Gulen kommune 2015 vart vedteke i kommunestyremøte den 22.06.16. 

Endeleg årsrekneskap Gulen kommune 2015