Strekningane dette gjeld for, er delar av; Glosvik, Undal, Omdal, Halsvik, Mjømna, Brandanger og Engeset/Tynning.

Det er Veidekke Industri AS avd. Førde som står for arbeidet. Ynskjer private å få asfaltert eigne områder, kan Veidekke kontaktast per tlf. 483 01 900 eller per e-post: asfalt.sunnfjord@veidekke.no.
Med atterhald om moglege endringar.