På møtet vart det diskutert ulike saker knytt til overgangen. Behov for ny ambulansestasjon i regionen var også tema. Både Gulen kommune og Helse Bergen/Haraldsplass er svært nøgde med at vi no er i gang med eit nærare samarbeid.

DSC  0564

Bilete av: Ordførar Hallvard Oppedal og viseadministrerande direktør Anne Sissel Faugstad