Kopieringstenester

Prisar for kopiering
   Kopiering svart-kvitt  Kopiering farge
Privatperson og bedrifter pris pr. ark  Over 10 stk. pris pr. ark
1-sidig A4   kr 3,00  kr 1,50  kr 4,00
1-sidig A3  kr 5,00  kr 2,50  kr 6,00
2-sidig A4   kr 4,00  kr 2,00  kr 5,00
2-sidig A3  kr 8,00   kr 4,00  kr 9,00
Lag og organisasjonar      
1-sidig A4  kr 1,50  kr 0,75  kr 2,50
1-sidig A3  kr 3,00  kr 1,50   kr 4,00
2-sidig A4  kr 2,00  kr 1,00  kr 3,00
2-sidig A3   kr 4,00   kr 2,00  kr 5,00

Lamineringstenester

Prisar for laminering
Varm-laminering pris pr. ark
A5   kr 10,00
A4  kr 15,00
A3   kr 20,00
Kald-laminering  
A5  kr 3,00
A4  kr 5,00

Utleige av møterom

Prisar for leige møterom
  pris inntil 3 timar  heil dag
Rådsalen kr 200,00  kr 400,00
Gulasalen  kr 400,00  kr 800,00
Begge salene   kr 500,00    kr 1 000,00
Gamle kommunehuset     kr 300,00

Bibliotek

Utlån i biblioteket er gratis.
 

Økonomiforvaltning

Kommunale gebyr etter innkassolova og rettsgebyrlova vert sett til maksimum i lovene for alle krav der det er høve til det. Det skal reknast morarenter på alle kommunale krav der det er høve til det.