Barnehagen har heildagstilbod frå 07.30 - 16.30, og er samlokalisert med skulen med rektor som styrar

Besøksadresse:
Yndesdalsvegen 2719
5961 Brekke
Tlf.: 57 78 17 05

Rektor: Bodil B. Takle
Tlf.: 57 78 17 01
E-post: Bodil.Takle@gulen.kommune.no
Heimeside: www.brekke.skule.no

Postadresse:
Gulen Kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik