Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Forskrift for kommunale gebyr og avgifter m.m. for 2011 vart vedteke på same møtet. Ein finn detaljane her.