Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Budsjett og Økonomiplan

Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for kommunen dei neste fire åra og budsjett for neste år vert lagt fram for formannskapet i november. Formannskapet behandlar framlegget og legg sitt framlegg til offentleg gjennomsyn om lag 1. desember. Rundt 15. desember vedtek kommunestyret økonomiplan og budsjett.
Handlingsdelen av kommuneplanen vert rullert i samband med økonomiplan og budsjett, og desse dokumenta er viktige styringsverktøy.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German