På denne sida vil du finna mykje av det du treng å vite som huseigar eller leigetakar i Gulen kommune.
Alle undertema finn du i tenestemenyen til venstre.

Sakshandsamarane på Plan, landbruk og teknisk avdeling hjelper deg gjerne dersom du har behov for det. For at du skal få best mogleg hjelp i saka di, og for å sikre at det er ein sakshandsamar på huset med riktig kompetanse når du kjem, ber me om at du tek kontakt og avtalar time på førehand. Då kan me yte best mogleg service, og du slepp å møte stengt dør når du kjem.

Ta kontakt med kommunen på tlf. 57 78 20 00 eller direkte med sakshandsamar for å avtale time.