Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygging

Bustadfinansiering
Her finn du informasjon om lån og støtteordningar

Byggjekostnad
Her finn du informasjon om gebyrregulativet til kommunen og byggjekostadsindeksen frå Statistisk sentralbyrå

Byggesak
Her finn du informasjon om byggjesaksprosessen. Sjå også nhdigi.no

Mellombels bruksløyve og ferdigattest
Her finn du informasjon og skjema for mellombels bruksløyve og ferdigattest

Vatn og avlaup
Her finn du informasjon om usleppsløyve og kartlegging av vatn og avlaup.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German