Dalsbygda 68Dalsøyra skule
5960 Dalsøyra
Tlf.: 57 78 17 20

Rektor: Kurt Helge Pedersen
Tlf.: 57 78 17 22
E-post: Kurt.Helge.Pedersen@gulen.kommune.no
Heimeside: www.dalsoyra.skule.no

Søknad om plass i SFO - søknadsfrist 1.april

Gulen kommune har innført elektronisk søknadsskjema. Alle søknadar om ny eller utvida plass, må no sendast inn via internett.
Klikk her for meir informasjon