Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedom

Eigedom

 

Adressetildeling
Her finn du informasjon om vegadresse (med kart) og generell informasjon om adressetildeling.

Bustadnummer
Her finn du informasjon om husnummerskilt.

Bustadattest
Her finn du informasjon om bustadattest via Skatteetaten si heimeside.

Brøyting
Her finn du informasjon om vedlikehald av kommunale vegar

Eigedomsregister
Her finn du informasjon om utlevering av opplysningar frå matrikkel.

Eigedomsskatt
Her finn du informasjon om eigedomsskatt, takseringsprinsipp, eigedomsskatteliste og tilbakemeldingsskjema.

Feiing
Her finn du kontaktinformasjon til feiaren i kommunen.

Kommunale avgifter og gebyr
Her finn du ein oversikt over kommunale avgifter, i tillegg til gebyr regulativ for teknisk sektor i Gulen kommune.

Landbrukseigedom
Her finn du informasjon om konsesjon, buplikt, driveplikt, jordlova, odelslova. deling av landbrukseigedom, miljøplan og framlegg til avtale om leige av jord

Naturskade
Her finn du informasjon om naturskade og naturskadeerstatning

Oppmåling
Her finn du informasjon om oppmålingsforretning, arealoverføring, grensejustering, gards- og bruksnummer, delingssøknad og utlevering av informasjon frå matrikkel

Renovasjon
Her finn du informasjon om renovasjon, gebyr og NGIR.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk