I samarbeid med Regionrådet Nordhordland og Nordhordland Næringshage AS, vil det bli holdt eit etablerarkurs i Nordhordland i veke 37 (11-14. september). Dette er eit kurs for både erfarne og nystarta gründere. Etablerarkurset er eit grunnkurs i kva som skal til for å etablere eigen virksomheit og som går meir i dybden på de problemstillingene ein vil møte som sjølvstendig næringsdrivande. 

Her er påmeldingslenka: 

http://etablerersenteret.no/kurs/a-b-c-etablering