Det vil berre vere mogleg å nå sakshandsamar innanfor telefontida, med atterhald om møteverksemd som kan verte planlagt i dette tidsrommet. Dei nye telefontidene vert måndag, onsdag og fredag mellom kl 10 og kl 13Tysdag og torsdag er telefonen stengd.