Innspel sendast til postmottak@gulen.kommune.no.

4.1. Vilkår for annonse
Gulen kommune sel annonseplass i den kommunale informasjonsavisa til private og næringsverksemder.

Det er eit vilkår at innspel kan leverast elektronisk, etter førespurnad frå kommunen.

Kommunen tek atterhald om å redigere innhald og eventuelt ikkje ta med innspel dersom det er plassmangel.