Frist for å melde inn tiltak til handlingsprogrammet i kommunalplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftliv er 1. oktober. 

Tiltak ein søkjer spelmidlar på i 2019 spelast inn til kortsiktig handlingsprogram, tiltak ein planlegg realisere dei komande åra spelar ein inn til langsiktig handlingsprogram.
Frist for innspel i samband med revisjon av kommunalplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er 29.11.2018. 

Innspel til kommunal plan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv må signerast med fullt namn og adresse for å bli registrert.

Lenke til søknadsskjema for spelemidlar: www.anleggsregisteret.no