Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Frivilligsentrallogo_lokal_grønn_word_rgb

Sentralen koordinarar frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområder i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ynskjer å hjelpe og mange vil delta! Det frivillige arbeidet skal vere lagt opp etter arbeidet den frivillige ynskjer å utføre.

Vi held til i Kommunehuset.

Dagleg leiar er Vivian Våge, og sentralen er plasser under eining helse i organisasjonskartet.

Gulen frivilligsentral skal ivareta alle, men har tre hovudpunkt som satsingsområder;

  • Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar for å fremje folkehelse
  • Mental helse
  • Ung kultur møtes
  • Den kulturelle spaserstokken
  • Transport til dagsenter for heimebuande personar med demens
  • Stimulere til frivillig innsats inn i eldreomsorg, integreringsarbeid, og anna. 

Gulen Frivilligsentral har som mål å:

  • Synleggjere sentralen som ein viktig ressurs
  • Utvikle møteplassar
  • Koordinere og informere i høve aktivitetar og arrangement
  • Stimulere til nye aktivitetar i samarbeid med andre

«Ingen idè er for liten, ingen idè er for stor»

Ta kontakt på tlf. 57 78 20 66 eller epost: vivian.vage@gulen.kommune.no dersom du ynskjer å komme i kontakt med frivilligsentralen.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen treng sjåførar

I forbinding med oppstart av dagtilbod for personar med demens har vi brukarar som skal ha transport til og frå dagsenteret (som er lokalisert på gamlestova på Gulen Sjukeheim). Dagsenteret startar opp iløpet av september, og brukarane skal vere der frå klokka 10:00 – 15:00 to dagar i veka.

Utstyrsdepoet i gamle kommunehuset

Det livnar til i 3. etasje gamle kommunehuset. Frå 1970-2015 på nokre dagar er ei heilt grei utviklig, og ei intensiv veke med vasking maling og rydding begynner å gje resultat.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German