Gjeldande kommuneplan

Klikk her for å lese kommuneplanen sin samfunnsdel...

Klikk her for å lese meir om kommuneplanen sin arealdel i planregisteret...
(Her ligg godkjent arealplan, rapport, bestemmelser, annonse og vurdering av innspel i konsekvensutredning under tabulator dokumenter.)

Nyttige lenker

www.dibk.no
(opplysingar om plan og bygningslova i samband med planprosessen for planar, utbygging, søknader, løyver, dispensasjoner, osv.)

www.nordhordlandskart.no eller sjå NYTT kartportal www.NHkart.no
(nærare opplysinger om kart)

www.fylkesatlas.no
(nærare kartopplysingar med ulike tema i samband med plankartarbeid)

www.geoweb.no/braplan/
(nærare opplysingar om alle registrerte planar innan Gulen kommunen sitt ‘planregisteret’)