Gulen Industrihamn Sløvåg

Gulen kommune har i kommunestyremøte 18.10.2018 godkjent reguleringsplan for Gulen Industrihamn gbnr. 63/15 og 63/1 m.m Halsvik. Kommunestyrevedtak, 
planskildring, kart og føresegner er vedlagt. Planen med alle tilhøyrande 
grunnlagsdokument er tilgjengeleg på www.gulen.kommune.no . 

Føresegner Sløvåg - vedtatt 22.10.18

Godkjenning av reguleringsplan for Gulen Industrihamn. Gbnr. 631 og 6315 m.m. Halsvik PDF document ODT document

Sløvåg plankart vedtatt 31.10.2018

Skipavika Næringspark

Gulen kommune har i kommunestyremøte 18.10.2018 godkjent reguleringsplan for 
Skipavika Næringspark gbnr 79/1, 79/5 og 79/33 Sande. Kommunestyrevedtak, kart og føresegner er vedlagt. Planen med alle tilhøyrande 
grunnlagsdokument er tilgjengeleg på www.gulen.kommune.no. 

Godkjenning av reguleringsplan for Skipavika Næringspark gbnr. 791, 795 og 7933 Sande PDF document ODT document

Vedlegg 1 - Skipavika Næringspark - plankart

Skipavika Næringspark, Gbnr. 79/1, 79/5 og 79/33, Sande - Vedlegg 2 - Reguleringsføresegner

 

Partar eller andre med rettsleg klageinteresse i saka kan ihht forvaltningslova § 27 
og PBL § 1-9 påklage vedtaket. Klagefristen er 3 veker.