YNSKJER DU Å FÅ EIT ENDÅ BETRE FORHOLD TIL BARNET DITT?

  • Nysgjerrig på korleis du kan få eit endå betre samspel med barnet ditt?
  • Interessert i korleis du kan støtte og hjelpe barnet ditt til ei best mogleg utvikling?
  • Vil du vite korleis andre foreldre løyser vanlege utfordringar?

Bli med i gruppe for foreldre/omsorgspersonar!
 
I løpet av 2008, vil ei førebyggjande gruppe i Gulen kommune tilby rettleiing for omsorgspersonar med barn i alderen 0-18 år.
 
Interessert?
Ta kontakt med Gulen helsestasjon
Vil du vite meir? Sjå www.bufetat.no/foreldrerettleiing