Klokka 10:00 torsdag 1.september vart Gulen Kommune overført frå Helse Førde til Helse Bergen.
Når personar frå Gulen ringer 113 kjem vi no til AMK Bergen istadenfor AMK Førde.
Frå same dato er og ambulansestasjonen overført til Helse Bergen.

Pasientar skal nytte same nummer som før til legekontor og legevakt.